Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 – Μέτρο 1.3

Ξεκίνησε στις 28/2/2017 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο μέτρο 1.3 “Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση”.

Δείτε τα σχετικά αρχεία: Ανακοίνωση – Εγχειρίδιο και αίτηση συμμετοχής

 

2017-03-14T08:59:49+00:00