Έναρξη Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2018 (Προθεσμίες – Έντυπα Συμμετοχής – Έντυπα Μεταβίβασης)

Όπως έχει ανακοινώσει ο Κ.Ο.Α.Π., η νέα περίοδος  Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2018 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
19/03/2018 – 19/04/2018
Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων με ποινή
20/04/2018 – 14/05/2018
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις αιτήσεις
31/05/2018

Η Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) εδώ.

Έντυπο Συμμετοχής στο μέτρο 11.1

Έντυπο Συμμετοχής στο μέτρο 11.2

Έντυπο Μεταβίβασης – Μέτρο 11

Έντυπο Μεταβίβασης – Μέτρο 11 – Πίνακας τεμαχίων

Παρουσίαση των Μέτρων 11.1 & 11.2 (βίντεο)

2018-03-20T12:45:03+00:00