Διαπιστεύσεις

Διαπιστεύσεις 2018-07-31T09:53:13+00:00

Το BIOCERT CYPRUS εγκρίθηκε ως επίσημος φορέας πιστοποίησης για την παραγωγή, παρασκευή, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων βιολογικής γεωργίας στις 9 Νοεμβρίου του 2004, από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου και με αριθμό άδειας λειτουργίας: CYBIO-002.

Το BIOCERT CYPRUS Ltd εγκρίθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (Κ.Ο.Π.Π.) σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης Προϊόντων, την 11η Νοεμβρίου 2011 σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 45011: 1998, με πιστοποιητικό Διαπίστευσης αρ. ΦΠ 002. To πιστοποιητικό διαπίστευσης ανανεώθηκε τον Νοέμβριο του 2013, με διάρκεια έως τον Νοέμβριο του 2017.

Το BIOCERT CYPRUS CYPRUS Ltd εγκρίθηκε από τον Κ.Ο.Π.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης Προϊόντων, την 11η Μαρτίου 2016 σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 17065 : 2012, με πιστοποιητικό Διαπίστευσης αρ. ΦΠ 002. To πιστοποιητικό διαπίστευσης εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2016, με διάρκεια έως τις 11 Νοεμβρίου του 2017.

Διαπίστευση Κ.Ο.Π.Π.