Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις 2018-02-06T23:30:57+00:00

-υπηρεσίες πιστοποίησης ως προς τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 834/2007, 889/2008,

-υπηρεσίες χορήγησης εγγράφων ισοδυναμίας για τις Η.Π.Α. (έκδοση πιστοποιητικών NOP),