Συνεργασίες

Συνεργασίες 2018-02-06T23:31:59+00:00

Το BIOCERT CYPRUS εκτός των άλλων βρίσκεται σε συνεργασία με

• Γεωπονικά Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ινστιτούτα  ερευνών

• το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

• παραγωγούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς

• άλλους φορείς πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας,

με σκοπό την προώθηση της τεχνογνωσίας της βιολογικής καλλιέργειας,  την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα αυτό, την  υιοθέτηση κοινά αποδεκτών πρακτικών λίπανσης και φυτοπροστασίας και τον καθορισμό προδιαγραφών συγκεκριμένων και συμβατών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.